Målgruppe

 

Målgruppe

 

  • Unge der er sent modne.
  • Unge der er bogligt svage.
  • Unge med mindre fysiske problemer.
  • Unge med mindre psykiske problemer.
  • Unge der mangler socialt netværk.
  • Unge der har indlærings- og koncentrationsvanskeligheder.
  • Unge med mangler i deres almenfaglige færdigheder.
  • Unge med brug for praktisk betonet indlæring.
  • Unge med brug for særligt tilrettelagte undervisningsforløb.

Vi har en åben målgruppe, da vi fra vores institutioner har 20 års erfaring med unge som har mange forskellige udfordringer, og går under den brede betegnelse ’socialt udsatte’. Vi er gearet til en målgruppe som for andre STU-udbydere kan være

vanskelige at håndtere, idet vi har rummet disse unge i 20 år. Vi tager derfor stilling til den enkelte elev og er ikke bange for at melde fra, hvis vi ikke mener, at eleven passer ind hos os.

STU-en