Om os

 

Om Os

Gruppen af socialt udsatte unge/unge med særlige behov, har i dag, i langt højere grad, end nogensinde før, brug for en målrettet indsats, for at komme på arbejdsmarkedet og komme ud og leve det liv de ønsker. I vores institutioner har vi i 20 år arbejdet for, at gøre op med rundbordssnakken og ’godt-og-velhjulpenheden’ og i stedet gøre de unge mennesker i stand til

at være selvhjulpne. Med udgangspunkt i vores institution og vores virksomheder, har vi en unik mulighed for at tilbyde unge med særlige behov, afklarings- og udviklingsforløb, der gør en forskel, ikke blot på kort sigt, men også på den lange bane!

Vi ønsker at den unge:

• opnår større sociale, personlige og faglige kompetencer.

• øger evnen til at deltage så aktivt og selvstændigt i voksenlivet som muligt.

• øger muligheden for at komme i beskæftigelse eller videre uddannelse.

• bliver afklaret omkring ønsker for fremtiden.

STU-en